Modelairtools online shop

Recht van terruggave

Recht van teruggave:

Art. 47. § 1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
Onverminderd de bepalingen van artikel 48, § 2, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Maatwerk op vraag van de klant komt niet in aanmeking voor recht op teruggave.

Teuggegeven goederen dienen in originele staat en vepakking te zijn.