Recht van terruggave

Recht van teruggave:

De klant beschikt over een bedenktermijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, om mede te delen dat hij afziet van zijn aankoop. De klant dient het product, ongebruikt en ongeopend, in ongeschonden en originele (veiligheids)verpakking terug te sturen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Modelairtools BV behoudt zich het recht voor om een retour te weigeren of slechts gedeeltelijk terug te betalen indien blijkt dat de (veiligheids)verpakkingen zijn geopend of gewijzigd of dat de producten schade hebben opgelopen ten gevolge van een handeling of nalatigheid van de klant. Het terugsturen van producten naar Modelairtools BV is op risico van de klant.
Indien de klant gebruik maakt van het recht van retour storten wij de reeds door de klant betaalde sommen terug zonder kosten aan te rekenen, en dit binnen de dertig dagen die volgen op de ontvangst van de teruggestuurde goederen.

Te volgen procedure :

1. Stuur een e-mail naar modelairtools@scarlet.be met de volgende informatie :

• bestelnummer,
• factuurnummer,
• het aantal en de referentie van de artikels die u wenst terug te sturen,
• de reden van retour.

2. U wacht op ons akkoord per e-mail met eventuele instructies voor de retourzending.

3. Stuur het artikel met een copie van uw factuur terug naar volgend adres :

Modelairtools BV
Mechelsesteenweg 101
2860 Sint-Katelijne-Waver
België

Opmerking : Indien de retour het gevolg is van een fout bij ons, nemen wij de kosten van de retourzending voor onze rekening.